a.123, s.r.o.

 

Tipy a rady

Nutnost projektů staveb a jejich schvalováni není buzerace investorů a stavebníků. Je to nutný krok k tomu, aby vzniklé dílo bylo v souladu s krajinou, okolní zástavbou, budoucí výstavbou a především reprezentantem kultury dané v místě a času. O jejich kvalitě rozhoduje čas. Když je špatná, tak se jednoduše v budoucnu zbourá. Proto přemýšlejme, co postavíme. Bude to buď smetí nebo hodnotné dílo. Vyberte si ?!

Projekt pro územní řízení se zpracovává, aby navržené dílo bylo v souladu s rozvojem území, ve kterém se má realizovat. Musí splňovat regulativy stanovené vyhláškou k danému území. Dodržujme tato pravidla a také požadujme jejich uplatňování v případech, kdy se nás dotýkají.

Projekt pro stavební povolení není projektem, podle kterého byste měli stavět. Je to dokument, na základě kterého se vydává stavební povolení a následně se podle něho kontroluje stavba při kolaudaci !!!

Pokud jste se rozhodli stavět podle projektu pro stavební povolení, je to stejné jako montovat nábytek podle schémat nebo reklamního obrázku. Může to a nemusí vyjít. Podle podrobného návodu Vám to půjde lépe. Ušetříte čas, nervy a hlavně peníze. Proto nepodceňujte projekt pro provedení stavby !!!

Jak vystihuje název „projekt pro provedení stavby“, jedná se o projekt, podle kterého se provádí vlastní stavba. Tento projekt popisuje i stavební zákon jako nedílnou součást stavby stejně jako je zdivo, stropy, základy apod…!!!!

Pokud chceme ušetřit na stavbě tím, že šetříme na projektové dokumentaci, jejíž pořizovací hodnota je v ceně díla minimální, uvědomte si, že tato dokumentace je mozkem celého díla - jak bude stavba vypadat, jak bude fungovat a jak se bude v budoucnosti chovat. Je to stejné jako by jste šetřili na vzdělání svých dětí a přitom chtěli, aby z nich byli univerzitně vzdělaní lidé s tituly.

Pokud provádíte rekonstrukci objektu, nechte si provést stavebně technický průzkum a statický posudek objektu. Projektovat a stavět bez těchto podkladů je stejné jako přecházet na červenou přes frekventovanou křižovatku. Může to, ale nemusí vyjít !!!

Jak kontrolovat stavební práce na stavbě po stránce kvality a množství? Jednoduchým způsobem! Podle rozpočtu a podrobné dokumentace. To vše najdete v projektu pro provádění stavby. Je dokázáno, že tato investice se stavebníkům mnohonásobně vrací .

Užitečná rada: při provádění stavby si udělejte podrobnou fotodokumentaci stavby. Vyfoťte si stavební jámu a základovou spáru, ať víte, jaké jsou geologické poměry pod domem. Foťte základy, izolace, konstrukce a výrobky, které budou v budoucnu zakryty jinými konstrukcemi. Foťte rozvody kanalizace, vody, topení, elektřiny - prostě vše, co zmizí pod omítkami !! Vyplatí se vám to, věřte !!!

Platí pořekadlo, „…kdo postavil psí boudu nebo králikárnu, je největší architekt a odborný poradce“. Vyvarujte se těchto osob !! Jejich rady jsou tak užitečné, jako mrtvému zimník. Mnohdy působí velice přesvědčivě, ale výsledky jsou pro jejich oběti zoufalé. Držte se projektu a jakoukoliv změnu projednejte se svým architektem.

Nevybírejte architekta podle ceny, ale podle toho co Vám nabízí a co umí. Nízká cena je mnohdy odrazem kvality a kvantity dokumentace. Výsledně Vás přijde finální dokumentace na více peněz.

Vždy se nechte informovat, co obsahuje cena projektové dokumentace. Nechte si vypracovat podrobný rozpis projektu a teprve potom porovnávejte s jinými nabídkami. Budete se divit zjištění, že nabídky s nejnižší cenou jsou vlastně nejdražší !!!

Nenechte se nachytat reklamními triky u staveb, kde se nabízí dodávka stavby s tím, že projekt stavby je zadarmo !!! V kalkulaci ceny stavby je skrytě započítaná taková suma za projekt, která přesahuje o mnoho procent nejvyšší cenu, kterou stanovují směrné ceníky projekčních prací. Platí zde, stejně jako v jiných službách, jednoduché pravidlo „..nic není zadarmo“!!

Společnost a.123, s.r.o. je založena účelově v roce 2009. Přesto do ní přicházejí reference z dlouholeté činnosti v oboru architektury, projektování a výstavby zakladatele a majitele společnosti Ing. Drahomíra Suchánka (DRUPOS 1981-1983, DRUTIS 1983-1990, OSVČ 1990-1992, EEB,s.r.o.1992-1998, arch 21,s.r.o 2000-2009). Není smyslem uvádět fascinující množství navržených, vyprojektovaných a postavených rodinných nebo bytových domů, občanské vybavenosti apod.

Uveden je zde pouze zlomek staveb, které však reprezentují šíři odborného záběru, ve kterých Ing. Drahomír Suchánek zanechal svou stopu ať už jako autor, spoluautor nebo je řídil jako hlavní inženýr projektu. Jsou to díla, která společnost a.123,s.r.o. se jménem Ing. Drahomíra Suchánka uvádí jako své reference.

Stavby občanské vybavenosti

Rekonstrukce scény divadelní fakulty JAMU, studio Marta, 1991-92

Komplexní rekonstrukce celého vnitřního prostoru divadelní scény studia Marta vč. návrhu alternativního hlediště/ jeviště (spolupráce s ing.arch.Janem Konečným).

Všechny stupně dokumentace včetně studie. Realizace stavební společnost Stavoprogres.

Přístavba víceúčelového zařízení scény divadelní fakulty JAMU, studio Marta, 1996-97

Dvorní přístavba učeben a výukových pavilonů s administrativním zázemím a skladovým hospodářstvím. Architektonicky je stavba representována avantgardní válcovitou hmotou s citlivě ekologicky vkomponovaným stávajícím mohutným stromem. Návrh a projektové řešení – spolupráce s ing.arch.Janem Konečným.

Všechny stupně dokumentace včetně studie. Realizace stavby stavební společnost Stavening.

JAMU DIFA učebny Mozartova Brno, vestavba učeben, 2005

Vestavba scénických učeben do vnitrobloku památkové rezervace při ulici Mozartova. Vestavba je řešena vertikálním uspořádáním učeben nad sebou tak, aby celá vestavba působila ve vztahu k okolí jako původní objekt. Proto je scénická učebna, která supluje svým charakterem jeviště, umístěna do úrovně podzemí, kde získává pocitovou formu skutečné divadelní scény.

Všechny stupně dokumentace včetně studie. Realizace stavby JB stavební.

Základní škola Bosonohy, nadstavba s rekonstrukcí, 2002

Projekční práce zahrnovaly rekonstrukci suterénu, rekonstrukci školní kuchyně a jídelny, nadstavbu střechy s jazykovými učebnami a projekt bezbariérového řešení přístupu v rámci všech podlaží školy.

Studie změny a realizační dokumentace stavby. Realizace stavební společnost VADAS Brno.

Stavby sportovně-rekreačního charakteru

Areál koupaliště Studénka, 1996

Návrh a stavba celého areálu koupaliště včetně zázemí tzv. na zelené louce. – spolupráce s ing.arch.Janem Konečným.

Všechny stupně dokumentace včetně studie. Realizace konsorcium místních stavebních firem.

Sportovní areál Šnek, Šlapanice, 2007

Návrh a stavba sportovního areálu ve Šlapanicích u Brna je navržena do lokality bývalého městského koupaliště. Areál zahrnuje tenisové kurty, kurty pro beach volejbal, fotbal, sportovní klub, apartmán, administrativní a sociální zázemí areálu. Citlivě vkomponovanou zahradní architekturou získal areál odpočinkově relaxační punc kvality.

Všechny stupně dokumentace včetně studie. Svépomocná výstavba investora.

Sportovně rehabilitační zařízení Gold´s Gym, Brno Řečkovice, 1999

Novostavba halového objektu situovaného u rychlostní komunikace Hradecká vychází z jednopodlažního monobloku zahrnujícího plochy pro posilovnu, aerobic, sociální vybavení a administrativní zázemí. Stavba je řešena jako ocelový skelet opláštěný panely Kingspan.

Všechny stupně dokumentace. Realizace Vojenské stavby.

Stavby průmyslového charakteru

Obchodní a servisní centrum Renault Lancar, Popůvky, 2001/2002

Průmyslový areál na volném pozemku v Popůvkách u Brna u dálnice D1. Stavba je unikátní řešením zemního tělesa o mocnosti cca 4,5 m, které bylo nutné vytvořit vzhledem ke sklonitosti stavebního pozemku. Soubor opěrných stěn a sendvičového podloží dalo předpoklad vytvoření pozemku pro investorský záměr vybudování obchodně servisního centra Truck Renault společnosti Lancar. Vlastní objekt obchodně servisního centra je tvořen administrativní budovou v klasické zděné technologii s monolitickými stropy a servisní halou, provedenou v ocelovém skeletu opláštěném sendvičovým pláštěm z plechů Borga. Technologické vybavení – montážní jámy pro nákladní vozidla, olejové hospodářství.

Všechny stupně dokumentace včetně studie. Realizace stavební společnost Esox, s.r.o.

Obchodní a servisní centrum Liebherr, Popůvky, 2002/2003

Průmyslový komplex společnosti Liebherr přímo navazuje na areál společnosti Lancar v Popůvkách. Je v podstatě součástí průmyslové zóny společně s areály Italinox, Budvar a Lancar. Areál je navržen na volném pozemku v Popůvkách u Brna mezi místní komunikací a areálem společnosti Lancar. Areál je tvořen rozsáhlou zpevněnou plochou navrženou na těžkou zátěž jako výstavní plocha těžkých stavebních strojů. Vlastní objekt obchodně servisního centra je řešen v technologii ocelového skeletu s opláštěním PU panely. Technologické vybavení – montážní jámy, olejové hospodářství, myčka stavebních strojů, ČOV. Architektura je podmíněna řešením firemních objektů v rámci celé EU.

Všechny stupně dokumentace včetně studie. Realizace stavby stavební společnost STAVOS Brno, a.s.

Areál KAROSERIA, a.s.provozní hala I, Brno, 2007/2008

Stavba provozní haly I je umístěna při vjezdové části do areálu společnosti KAROSERIA a.s. na ploše s drobnými objekty, které původně bránily efektivnějšímu využití. Demolicí těchto staveb bylo dosaženo atraktivního pozemku pro stavbu dominantní haly, která by svým vzhledem a řešením vytvořila nový charakter obnovy celého areálu společnosti KAROSERIA, a.s. Navržena je pětilodní hala v ocelovém skeletu opláštěném PU panely. Do jednotlivých lodí jsou z čela vkomponovány dvoupodlažní administrativně správní bloky, které vytváří charakteristický ráz stavby a podtrhují její charakter a jedinečnost. Vnitřní vybavení haly bylo navrženo pro potřebu nájemce společnosti ABB, tj. pro montáž a výrobu rozvaděčů a jednotek Jazz.

Všechny stupně dokumentace včetně studie. Realizace společností REKO a.s.

Areál KAROSERIA, a.s.provozní hala II, Brno, 2008/2009

Stavba provozní haly II je umístěna v zadní části areálu společnosti KAROSERIA a.s. do plochy navazující na budoucí multi - křižovatku pod Ústředním hřbitovem. Pro stavbu haly, která svým řešením doplňuje budoucí kompozici areálu, kterou zahájila provozní hala I, je navržena třílodní hala v ocelovém skeletu opláštěném PU panely. Do jednotlivých lodí jsou z čela vkomponovány dvoupodlažní administrativně správní bloky, které společným detailem jako u haly I vytváří charakteristický ráz stavby. Architektonicky i provozně navazuje na provozní halu I a spolu s ní vytváří nový charakteristický ráz celého průmyslového areálu a podtrhuje jeho jedinečnost.

Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a studie.

Rybí farma Temelín, 2002

Speciální stavba areálu na chov lososovitých ryb, jiker a krokodýlí farma. Stavba je navržena jako železobetonový skelet. Koncepce stavby vychází z maximálního souladu s krajinou jižních Čech. Přestože se jedná o plošně rozlehlý komplex, je stavba vetknuta do terénu jakoby byla stavbou podzemní. Nad terénem byly umístěny pouze administrativní provozy a vlastní chov s laboratořemi a expedicí byl umístěn v podzemí. Kooperace s SRN.

Studie a dokumentace pro územní řízení.

Stavby specializované

Česká národní banka 2000/2001/2002/2003 dokumentace pro stavební řízení, realizaci stavby a studie.

Vestavba/vnitřní úpravy linka na zpracování mincí v objektu ČNB, Brno, Rooseveltova 18

Stavební úpravy velín, klimatizace a VZT v objektu ČNB, Brno, Rooseveltova 18

Stavební úpravy přesunu kompresoru pro počítací linku bankovek, v objektu ČNB, Brno, Rooseveltova 18

Stavební úpravy chráněná úniková cesta B typu v objektu ČNB, Brno, Rooseveltova 18

Stavební úpravy vstupního parteru, nájemních prostor pro komerční využití v objektu ČNB, Brno, Rooseveltova 16

Bel & Blanc 2001/2002/2003/2004 dokumentace pro stavební řízení, realizaci stavby včetně studie

Výhradní zastoupení francouzské společnosti pro zpracování projektů rychločistíren oděvů Bel & Blanc pro vestavbu provozních jednotek do vnitřních prostor obchodních řetězců pro města Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Zlín v letech 2001/2002/2003/2004. Realizace společnost A.B.E., spol. s r.o.

Technologické čistění ROXITHERM zplodin pecí cihelen HELUZ 2003/2004 – dokumentace pro stavební řízení, realizaci stavby a studie.

Projekční práce pro osazení technologického zařízení ROXITHERM do vyčleněného prostoru cihelny a jeho napojení na vnitřní technologické rozvody uvnitř objektu výrobní haly. Dále zahrnuje stavební úpravy pro zajištění stavební připravenosti pro montáž zařízení pro čistění zplodin ROXITHERM a přidružených doplňkových zařízení.

Cihelna Hevlín – dokumentace pro stavební řízení, realizaci stavby vč.studie

Cihelna Libochovice – dokumentace pro stavební řízení, realizaci stavby vč.studie

Cihelna Dolní Bukovsko – dokumentace pro stavební řízení, realizaci stavby vč.studie

Cihelna Kryry – dokumentace pro stavební řízení, realizaci stavby vč.studie

Stavby bytové

Soubor 19 rodinných domků Kostelec u Křížků 2007 – všechny stupně dokumentace vč.studie

Soubor 49 rodinných domků Brodek u Prostějova 2003 – studie, dokumentace pro územní řízení

Soubor 4 rodinných domků Tišnov, Hony za Kukýrnou 2003 – všechny stupně dokumentace vč.studie

Soubor 3 rodinných domků, Červený kopec, Brno 1998 – všechny stupně dokumentace vč.studie

Soubor 10 rodinných domů Bořitov u Černé Hory 2005 – studie, dokumentace pro územní řízení

Bytový soubor Na Řece, 91 bytových jednotek ulice Bratří Žurků, Brno 2004/2005 – všechny stupně dokumentace vč.studie

Bytový soubor 2x27bytových jednotek ul.Sportovní, Ivančice 2002

Kunčice pod Ondřejníkem - Centrum – Obytný polyfunkční dům 2003 – všechny stupně dokumentace vč.studie

Bytový dům Kunzova 2007 – projekt pro stavební povolení a realizaci stavby

Polyfunkční dům Sochorova 2007 – všechny stupně dokumentace vč.studie

Obytný soubor Dolní Heršpice 2007/2009 – studie, dokumentace pro územní řízení

Vila Moravany u Brna, Moravany u Brna 2007/2009 – všechny stupně dokumentace vč.studie

Vila Sosnova, Jundrov 1998 – všechny stupně dokumentace vč.studie


 

Partneři